Egzamin najmłodszych

Egzamin Najmłodszej grupy Sensei Gosi.